Zámek Kratochvíle se nachází asi 3 km severozápadně od Netolic. Vystavěli jej Rožmberkové jako své nové sídlo nedaleko hradu Helfenburk, který po dokončení Kratochvíle již nadobro opustili.

Kratochvíle byla vystavěna podle italského vzoru renesančních panských sídel, tzv. kasin, Italem Baltazarem Maggim v letech 1583 - 1589. Stavební zajímavostí zámku je zvláštní zajištění jeho základů dubovými a olšovými piloty, které měly v bažinatém prostředí zabezpečit stabilitu budovy. V 17. století proběhly na zámku jediné větší stavební úpravy provedené Jakubem de Maggi. Byla snížena vstupní brána a vystavěny dvě nové bašty, odstraněna báň a zbořen dvůr Leptač, jenž byl původní stavbou na místě zámku. Drobných úprav se Kratochvíle dočkala ještě v 18. a 19. století, její chátrání se však nezastavilo.
Dalšími významnými majiteli po Rožmbercích byli Eggenbergové a Schwarzenbergové.
Začátkem 20. století sloužil zámek také jako skladiště. Rekonstrukce a restaurátorské práce započaly až v 50. letech 20. století.

Na zámku Kratochvíli jsou nejvíce ceněny dochované renesanční interiéry s hodnotnou štukovou výzdobou Antonia Melaniho a s malbami Jiřího Widmanna s náměty z antické mytologie. Jedním z nejcennějších interiérů dochovaných v Čechách je tzv. Zlatý sál, určený k reprezentačním účelům, s lunetovou valenou klenbou a s výzdobou zmíněných autorů.