Starobylé Netolice jsou jedním z nejstarších jihočeských měst. Městečko odedávna proslulé svým chlebem (netolický pekařský cech získal své výsady již v roce 1338 a byl nejstarším v Čechách) leží v okrese Prachatice asi 25 km severoseverozápadně od Českých Budějovic. Bylo postaveno na Netolickém potoce na rozhraní Zbudovských blat a Šumavského předhůří v nadmořské výšce 432 m.

Původně zde zřejmě bývalo sídliště kmene Netoliců. Již koncem 10. století tu podle Kosmovy kroniky stával pomezní hrad Slavníkovců, který střežil důležitou obchodní stezku z Čech do Rakouska. Město nechal založit král Přemysl Otakar II. ve třetí čtvrti 13. století a věnoval jej klášteru ve Zlaté Koruně. Začátkem 16. století přešly Netolice do majetku rodu Rožmberků, kteří si nechali asi 2 km severozápadně od města postavit lovecký zámeček Kratochvíle. Při stavovském povstání v roce 1619 byly Netolice dobyty a vypáleny. Nový rozvoj města začal až v 18. století, kdy zde vznikla tradice chovu a trhů koní a dobytka.

Dominantou čtvercového netolického náměstí je novorenesanční radnice postavená podle projektu Josefa Niklase v roce 1869. Kašna uprostřed náměstí je z roku 1677.
V tzv. Rožmberském domě (také na náměstí), který pochází z druhé poloviny 16. století, je muzeum s rozsáhlou národopisnou expozicí. Je tu také bohatá sbírka zbraní, lidového nábytku, skla, porcelánu a cínu. Zajímavostí je sbírka pohlednic, druhá největší svého druhu v Čechách. V muzeu je umístěna i největší sbírka blatských lidových výšivek.
Na východním okraji městského jádra byl koncem 13. století vystavěn původně raně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ten byl v roce 1648 barokně přestavěn.
Raně gotický kostel svatého Václava pochází z doby před rokem 1300. Byl založen na místě staršího románského chrámu, upravován a přestavován byl ve 14. a v 18. století. V devadesátých letech 20. století prošel rozsáhlou rekonstrukcí.

Netolicemi prochází pěší okruh Historická krajina Netolicka, zaměřený na významné kulturní a historické zajímavosti města. Stejnojmenná naučná cyklostezka vedoucí okolím města je orientována na přírodní, historické a národopisné zajímavosti oblasti.

Rodákem z Netolic byl známý zakladatel jihočeských rybníků Štěpánek Netolický.

Nedaleko Netolic se nachází vrch Lomec, na jehož vrcholu stojí barokní poutní kostel Jména Panny Marie.

zřícenina hradu Helfenburk
zámek Kratochvíle
obec Chelčice
městečko Bavorov
městečko Lhenice
městečko Zliv