Homolovitý vrch Lomec (552 m) leží 5 km severně od Netolic a téměř stejně daleko od Vodňan. Společně se sousedním Libějovickým vrchem (607 m) je nejvýchodnější součástí Borského polesí, které se rozprostírá mezi Bavorovem, ChelčicemiNetolicemi.

Na jeho východním svahu těsně pod vrcholem stojí barokní poutní kostel Jména Panny Marie z let 1695 - 1702. Uvnitř je monumentální centrální baldachýnovitý oltář zhotovený po roce 1700 po vzoru tabernáklu v chrámu svatého Petra ve Vatikánu. Okolo kostela rostou mohutné staleté lípy. Naproti kostelu stojí bývalý lovecký zámeček z 1. poloviny 18. století. Dnes slouží jako fara. Okolo kostela rostou mohutné stoleté lípy. Od kostela vede lipová alej k zámečku do nedalekých Libějovic.

Přístup k vrcholku je možný po trase modré turistické značky z Netolic (asi 7 km) nebo z Vodňan (asi 9 km). Z Bavorova vede trasa červené značky (asi 4 km), která se napojuje u Svobodných Hor na zelenou, a ta vede již na vrchol Lomce (10 km).