Obec Chelčice leží asi 3 km jižně od Vodňan v okrese Strakonice v nadmořské výšce 457 m.

Ves je známá především jako rodiště významného myslitele a náboženského reformátora Petra Chelčického. Tuto významnou jihočeskou osobnost připomíná pískovcová socha socha na návsi.

Původně románský kostel svatého Martina z první poloviny 13. století na návsi byl v 17. století barokně přestavěn. V pozdějších dobách byl ještě upravován a rozšiřován, takže se z původní architektury nedochovalo téměř nic.