Cyklistická naučná stezka Historická krajina Netolicka vede krajinou okolí Netolic v prostoru ohraničeném spojnicí obcí Netolice, Lhenice, zámek Kratochvíle, Krtely, Lomec, Malovice, Mahouš, Němčice.

Je zaměřena na seznámení návštěvníků s přírodními, historickými i národopisnými zajímavostmi okolí Netolic.

Výchozí zastavení okružní asi 50 km dlouhé trasy je nedaleko Netolic u renesančního statku Grejnarov. Napojení na trasu je možné v Netolicích, Lhenicích, Malovicích, Němčicích nebo u zámku Kratochvíle. Trasa cyklostezky je v terénu vyznačena obvyklým značením, částečně vede i po trasách modré, červené a zelené turistické značky. Je na ní 16 zastavení, která jsou osazena informačními panely. Na okruhu je několik odboček k jednotlivým památkám a krátký jednosměrný okruh kolem Malovického rybníka.
Trasa vede nenáročným terénem po zpevněných (většinou asfaltovaných) komunikacích.

Zajímavosti na trase:
Grejnarov - renesanční statek
Velký hrádeček - pravěké hradiště u Třebanic
Kratochvíle - renesanční zámek
Mohyly - mohylové pohřebiště v Krtelském lese
Lomec - poutní kostel Jména Panny Marie, zámeček
Hradiště u Malovic - keltské kultovní místo
Poděhusy - pozůstatky středověkého hradu