Pivovarnické město Protivín leží 12 km jihovýchodně od okresního města Písku v údolí řeky Blanice v nadmořské výšce 383 m.

Původně zde stával gotický hrad s vesnicí, které patřily českým králům, prvně připomínané roku 1282. Ve 14. století připadl hrad rodu Rožmberků. Po roce 1527 byl Protivín připojen k hlubockému panství. Začátkem 18. století jej koupili Schwarzenbergové, kteří z města učinili středisko rozlehlého panství. Roku 1715 město postihl obrovský požár, který jej z velké části poničil.

Gotický hrad na vyvýšenině na jižním okraji města byl po roce 1600 přestavěn do podoby renesančního zámku. Ten byl ještě ve druhé polovině 17. století upravován barokně. Současná podoba pochází z let 1717 - 1731 a je dílem schwarzenberských stavitelů P. I. Bayera a A. E. Martinelliho. Za zámkem se rozkládá rozsáhlý přírodně krajinářský park.
Ve druhé polovině 17. století byl v severní frontě náměstí postaven raně barokní kostel svaté Alžběty. Jednolodní chrám má pravoúhlý presbytář a je sklenutý valenou klenbou s výsečemi. Zařízení je většinou rokokové.
V městském muzeu jsou soustředěny národopisné a historické artefakty vypovídající o minulosti města.
Na jižním okraji města stojí nová škola, pseudorenesanční stavba se sgrafity z počátku 20. století, postavená podle návrhů Mikoláše Alše.
Ve městě vyrábí pivo nejstarší jihočeský pivovar (1520), k němuž vede dlouhá platanová alej, podle níž bylo zdejší pivo nazváno.

Z Protivína pocházel významný český básník Jiří Kolář.

Okolím města prochází trasa naučné stezky Zelendárky.
Asi 5 km severozápadně od města se nacházejí v sousedství vsi Skály pozůstatky tvrze Božejovice.

rezervace Řežabinec
ves Albrechtice nad Vltavou
ves Neznašov
obec Ražice
městečko Bavorov
město Vodňany