Stezka vede krajinou severovýchodního okolí Protivína v prostoru mezi Protivínem, Novou Vsí u Protivína a Těšínovem.

Stezka je zaměřená všeobecně vlastivědně a seznamuje s přírodními, technickými a historickými pamětihodnostmi krajinářsky zajímavého okolí Protivína. Stejný název jako naučná stezka má i přírodní památka Zelendárky, která chrání soustavu deseti rybníků, počínající Skopcem u osady Medenice a končící rybníkem Zukáčkem u Podkrčí.

Stezka je určena pěším návštěvníkům i cykloturistům. Výchozí zastavení je v Protivíně nedaleko hřbitova. V terénu je značena místním značením (zelená "psaníčka").
Na 11,5 km dlouhé okružní trase je celkem 17 zastavení (15 na trase a 2 na odbočkách). Mezi nejzajímavější patří zastavení připomínající někdejší dolování a rýžování zlata na Protivínsku, mlýn a pila v Podkrčí nebo zastavení nazvané Landstrasse. Trasa vede i okolo židovského hřbitova, který je připomínkou existence židovské komunity v Protivíně a jeho okolí. Odbočky z okruhu jsou do Nové Vsi a Těšínova.

Zajímavosti na trase:
Využití vodní síly - mlýn a pila v Podkrčí, využívání vody k rýžování zlata, technologie úpravy zlatonosné rudy
Zlato na Protivínsku - rýžování a dolování zlata v okolí Protivína
Péče o zdravé životní prostředí - čistírna odpadních vod
Vzácné rostlinné druhy
Pohřebiště z doby bronzové
Historie vsi Zelendárky