Písecký hrad je významnou památkou českého raně gotického stavitelství. Stojí na okraji vyvýšeniny nad řekou Otavou v západní části stejnojmenného města a není tradičním výšinným hradem. Byl začleněn do městského opevnění a budován současně s městem.

Hrad založil zhruba v polovině 13. století král Přemysl Otakar II. jako panovnické sídlo v nově budovaném královském městě. Počátkem 15. století v období husitských válek hrad získalo na krátkou dobu město, ale již roku 1436 byl opět v majetku panovníků. Od roku 1509 patřil znovu do majetku města a to zůstalo jeho vlastníkem až do současné doby. Od 17. století přestal být hrad využíván a začal jeho postupný úpadek. Jižní křídlo s kaplí bylo přeměněno na pivovar, severní křídlo bylo přestavěno na kasárna a jihovýchodní křídlo, do té doby užívané jako radnice, bylo v polovině 19. století zcela zbořeno.

Písecký hrad byl postaven na pravidelném, téměř čtvercovém půdorysu. Na západní straně byl chráněn řekou a dvěma nárožními věžemi. Na zbývajících stranách byl od města oddělen parkánem, za kterým byl hradní příkop. S ostatním městem byl spojen padacím mostem umožňujícím přístup z náměstí. V jižní části hradu bývala kaple.
Do současnosti se zachovalo jen část jižního a západní křídlo, bývalý královský palác. Má přízemní arkádovou chodbu s křížovou klenbou. V patře v tzv. Rytířském sále se dochovaly pozdně gotické nástěnné malby z druhé poloviny 15. století.

V části areálu sídlí Prácheňské muzeum.