Most přes řeku OtavuPísku je nejstarším dochovaným mostem v Čechách. Byl druhým kamenným mostem u nás (po pražském Juditině mostě, který se však nedochoval). Severně od Alp je starší pouze kamenný most v Regensburgu (SRN) z let 1135 - 1146.

Přesné datum výstavby mostu není známo. V písemných pramenech je poprvé vzpomínán v roce 1348, kdy Karel IV. stanovil, aby pokuty vybírané ve městě byly použity na údržbu právě tohoto mostu. Ochrana mostu a současně i dnešního historického jádra města byla zajištěna věžovými branami na jeho obou stranách. Brána na levém břehu zanikla zřejmě při povodni v roce 1768, vnitřní brána stála až do roku 1825, kdy byla odstraněna.
Na mostních pilířích stojí barokní sochy pocházející většinou z 18. století.

Stavba je vyzděná ze žulových kvádrů spojených vápennou maltou a železnými skobami. Most je tvořen šesti polokruhovitými oblouky spočívajícími na pilířích, které jsou proti proudu opatřeny klínovitým břitem, a je mírně vyklenut proti proudu. Jeho délka činí 111 m, široký je 6,3 m. Při normálním stavu vody je jeho výška asi 5,5 m nad hladinou.