Albrechtice nad Vltavou leží v kotlině pod Píseckými horami asi 12 km jihovýchodně od okresního města Písku ve výšce 428 m n. m.

Původní ves připomínaná již ve 12. století přerostla v průběhu staletí v městečko. To bylo za třicetileté války zničeno. Později byly Albrechtice obnoveny a dnes patří k větším obcím okresu.

Jednou z nejvýznamnějších jihočeských románských památek je albrechtický hřbitovní kostel svatého Petra a Pavla. Pochází z doby kolem roku 1190 a je zřejmě dílem milevské stavební hutě. Jeho současná podoba je výsledkem barokních úprav, jež byly provedeny v 18. století. Na stěnách kostela se zachovaly monumetální románské nástěnné malby z doby jeho zakládání, které jsou nejstarší v jižních Čechách.
Mimořádnou zvláštností je 108 kapliček u hřbitovní zdi s malbami lidových malířů, doprovázenými básničkami lidového umělce. Malby i texty vznikly v první polovině 19. století a vyprávějí o významných událostech v životě pochovaného.