Neznašov je malá ves ležící v okrese České Budějovice asi 3 km západně od Týna nad Vltavou nad soutokem řek LužniceVltavy v nadmořské výšce 426 m.

První zmínky o vsi pocházejí z roku 1491. Po roce 1541 zde byla postavena tvrz, která však nezůstala zachována. Na jejím místě (na dnešní návsi) byl okolo roku 1800 postaven empírový zámeček.
Zajímavostí je zdejší hřbitov u kostela Nejsvětejší Trojice, kde se uchovaly kapličky s lidovými malbami podobné kapličkám v nedalekých Albrechticích nad Vltavou. Za kostelem Nejsvětejší Trojice stojí nad srázem k Vltavě barokní kaple z 18. století. Ze skalní plošiny pod kaplí je pěkný výhled na soutok VltavyLužnicí.

Jihovýchodně od vsi v údolí Bohunického potoka je židovský hřbitov ze 17. století, který byl založen po vypuzení židů z Týna nad Vltavou.
Na levém břehu Vltavy proti ústí řeky Lužnice jsou zachovány pozůstatky pravěkého knovízského hradiště z mladší doby bronzové.
Nedaleko obce (asi 1 km po proudu Vltavy) byla v roce 1992 uvedena do provozu hydroelektrárna jako součást vodního díla Kořensko.