NS Prachatické hradby prochází historickým jádrem Prachatic.

Je zaměřena na seznámení s budováním městského opevnění, jeho významem a součástmi.

Její okružní trasa je 1,5 km dlouhá a je na ní umístěno 5 zastavení, která přibližují návštěvníkům jednotlivé zajímavosti městského opevnění.
Okruh je vytyčen místním značením, u jednotlivých zastavení jsou instalovány informační panely. Výchozí i cílové místo okruhu je na Malém náměstí v Prachaticích.
Stezka je určena pěším návštěvníkům.

Zajímavosti na trase:
Historie městského opevnění a jeho význam
Bašty opevnění a jejich historie
Bašta Helvít, její význam a historie
Dělostřelectvo a jeho význam při obraně města