Trasa naučné stezky Pod Vyhlídkou prochází první školní přírodní rezervací v ČR ve Zdenicích u Prachatic (asi 2 km východně).

Je zaměřena na přírodní zajímavosti rezervace, slouží i potřebám ekologické výchovy (péče o ptactvo, genofondové plochy, učebna v přírodě).

Okružní trasa je necelý 1 km dlouhá a je na ní umístěno 33 informačních tabulek, které upozorňují na jednotlivé zajímavosti. V terénu je vyznačena značením pro naučné stezky - zelenobílými ochranářskými "psaníčky".
Stezka je určena pěším návštěvníkům.

Zajímavosti na trase:
Ptáci Prachaticka, péče o ptactvo, ptačí budky
Živočišstvo Prachaticka
Rostlinstvo Prachaticka