Turistická vyhlídková stezka Kolem Prachatic vede po okraji Prachatické kotliny. Její trasa obchází město Prachatice a zasahuje nejjižněji k úpatí vrchu Libína (1.096 m).

Stezka je zaměřena hlavně na vyhlídková místa v blízkém okolí Prachatic. Vedle vyhlídkových bodů přibližuje návštěvníkům i přírodní zajímavosti, seznamuje s hydrografií okolí města i s historickými a technickými památkami, okolo kterých trasa vede.

Stezka je okružní s výchozím místem na Malém náměstí v Prachaticích. Odtud směřuje po červené značce k Žižkově skále. Další trasa je v terénu značena zelenobílými psaníčkovými značkami.
Na 15 kilometrech stezky je 12 zastavení, na nichž jsou umístěny informační panely. Na vyhlídkových místech jsou osazena dřevěná odpočívadla. Vstup na trasu je možný u kteréhokoliv zastavení.
Časová náročnost celého okruhu, který prochází členitým terénem (nejníže položené zastavení je ve výšce 533 m nad mořem, nejvyšší zastavení má výšku 690 m n.m.), představuje asi 6 hodin.

Zajímavosti na trase:
Žižkova skála - křemenný val (přírodní památka)
Samotové dvorce - jeden z nejhezčích výhledů na Prachatice
Lázně svaté Markéty - bývalé lázně na jižním okraji Prachatic
U Háječku - kostel svatého Petra a Pavla, výklenkové kapličky