Svatopetrská naučná stezka prochází městem Prachatice a jeho blízkým okolím. Je pojmenována podle cílového místa stezky, kostela svatého Petra a Pavla ve Starých Prachaticích.

Je zaměřena především na historii města a blízkého okolí.

Výchozím místem 1,5 km dlouhé stezky je Žižkova skálaPrachaticích nedaleko Malého náměstí (pod Dolní bránou). Koncovým místem její trasy je kostel svatého Petra a Pavla ve Starých Prachaticích.
Stezka je určena hlavně pěším návštěvníkům, využívat ji mohou i cyklisté. V terénu je vyznačena místním značením - značkami obvyklými pro značení naučných stezek. Na trase, po které je možné se pohybovat oběma směry, jsou umístěna 4 zastavení osazená informačními panely. Časová náročnost projití celé trasy činí asi 1 hodinu.

Zajímavosti na trase:
Žižkova skála - křemenný masiv s pěkným výhledem na Prachatice
Pomník řeznického mistra
Bývalá křížová cesta - 10 božích muk a kapliček - pozůstatek bývalé křížové cesty
Kostel svatého Petra a Pavla - hřbitovní raně gotický kostel