Naučná stezka Po stavebních slozích prochází ve dvou okruzích městem Pelhřimovem.

Stezka je zaměřena na seznámení se stavebními slohy. To zprostředkovávají historické stavební památky městské památkové rezervace. Za jejich dlouhého vývoje prošla řada z nich různými stavebními úpravami a změnami, řada dalších si zachovala svůj původní vzhled.

Výchozím bodem stezky je Turistické informační centrum na pelhřimovském náměstí. Zde mohou návštěvníci získat mapku naučné stezky a průvodní materiál. Dům, ve kterém informační středisko sídlí, je současně i prvním zastavením stezky. Odtud vycházejí 2 trasy stezky - jedna vede historickým jádrem města, druhá seznamuje návštěvníky se stavebními památkami a slohy v předměstských částech Pelhřimova.
Na stezce je celkem 43 zastavení. Všechna jsou označena modrou tabulí s popisem. Návštěvníci se po trase stezky pohybují pomocí mapky a směrovek.

Zajímavosti na trase:
Měšťanské domy - původně gotické, později upravené renesančně nebo barokně
Komerční banka - původně novorenesanční, později upravená funkcionalisticky
Jihlavská brána - 36 m vysoká hranolová věž, původně gotická
Rynárecká brána - třípatrová věž s cimbuřím získala dnešní podobu roku 1584
Zámek pánů z Říčan - původně renesanční, později upraven barokně
Kostel svatého Bartoloměje - původně gotická stavba
Kostel svatého Víta - nejstarší církevní stavba ve městě (počátek 13. století)
Kostel svatého Kříže (Kalvárie) - původně kaple z roku 1671
Kaple Bolestné Panny Marie - slohově nejčistší stavba města z roku 1714