Kostel svatého Bartoloměje stojí severně od zámku. Byl původně postaven počátkem 14. století jako zámecká kaple. V poslední čtvrti 16. století byl renesančně přestavěn a byla mu přistavěna hranolová věž s ochozem a cibulovou bání.
V interiéru této trojlodní baziliky jsou bohaté valené a křížové klenby. Zařízení kostela je barokní.

V sousedství kostela je pozdně gotické děkanství, po roce 1766 barokně přestavěné.