Městečko Červená Řečice leží 12 km severně od okresního města Pelhřimov v nadmořské výšce 455 m.

Obec byla založena již koncem 13. století pražským biskupem - proto byla nazývána Biskupova (někdy též Biskupská) Řečice. Roku 1378 byla větší část městečka zničena požárem. Přívlastek Červená získala v 16. století podle nových jasně červených střech zdejšího renesančního zámečku. V 17. století byla vydrancována švédskými vojsky. Další velký požár poškodil město v roce 1669.

Zámeček vznikl roku 1560 přestavbou původně gotického hradu z druhé poloviny 12. století. Rozlehlý areál byl chráněn hradbou s polygonálními baštami na nárožích a příkopem. Do současnosti se z hradu dochovala válcová věž z konce 13. století a průčelí paláců z konce století šestnáctého. Samotný zámek tvoří soustava šesti budov se sgrafitovou výzdobou, které obklopují dvě nádvoří.
Na jihovýchodním okraji náměstí stojí farní kostel svaté Máří Magdalény. Byl založen ve druhé polovině 13. století, v průběhu 18. století byl upraven v barokním slohu. Kolem je hřbitov.
Na severozápadním okraji městečka stojí také pozdně gotický kostel Božího Těla.