Trasa naučné stezky vede krajinou v sousedství Lnář (asi 7 km severně) a Blatné (asi 10 km severozápadně) v prostoru mezi obcemi Vrbno, Kadov a Slatina na Strakonicku.

Zaměření stezky je přírodovědně historické. Návštěvníci se na její trase seznámí s historií Kadova a sousedních vsí, s živočišstvem této krajiny, s historií rybníkářství v blatenské rybničné pánvi a s geologickými zajímavostmi oblasti.

Asi 6 km dlouhá stezka má výchozí místo v sousedství Vrbna (necelé 3 km východně od Kadova) u rybníka Velký Pálenec. Odtud vede její trasa přes Vrbno do Kadova a dál ke vsi Slatina (asi 3 km jihozápadně od Kadova).
Stezka je pojata jako jednosměrná. Je určena hlavně pěším návštěvníkům, využívat ji mohou i cyklisté. V terénu je vytyčena místním značením (zelenobílá ochranářská "psaníčka"). Na stezce je umístěno 13 zastavení osazených patnácti informačními panely.

Zajímavosti na trase:
Hydrobiologická stanice - vodní fauna a flóra
Vrbno - historie vsi a památky
Skalní mísy - útvary vzniklé erozní činností na balvanech
Viklan - kámen v sousedství Kadova, který dal stezce pojmenování
Kadov - kostel svatého Václava, bývalá tvrz, hrobka rodu Linekerů
Malý a Velký čertův náramek - skalní útvary vytvořené podle pověsti čertem
Obětní kámen - podle místní legendy zde bývalo obětiště