Monumentální zámek Lnáře se nachází ve stejnojmenné obci 10 km severozápadně od Blatné.

Zámecký komplex je tvořen tzv. Starým zámkem, stojícím na místě původní gotické tvrze vladyků ze Lnář, a Novým zámkem, který byl postaven až v 17. století v jeho těsném sousedství.
Starý zámek vznikl renesanční přestavbou tvrze na konci 16. století. Svoji funkci plnil až do století devatenáctého, kdy byl přeměněn na pivovar. V osmdesátých letech 20. století byl rekonstruován pro obytné účely.
Stavba barokního Nového zámku byla zahájena kolem roku 1670. Byl stavěn těsně vedle Starého zámku a dokončen v roce 1686. Úpravy, které na zámku v průběhu staletí proběhly, se většinou omezily na vnitřní části stavby, takže se do současnosti dochovala téměř původní podoba.
V průběhu dějin se na Lnářích vystřídala celá řada majitelů.

Dvoupatrový čtyřkřídlý Nový zámek je postaven okolo obdélníkového nádvoří. Přístup do zámku vede po kamenném mostě přes ochranný příkop. Na nádvoří je kašna se sochou Neptuna z konce 17. století.
Interiéry zámku se vyznačují bohatostí výzdoby. Hlavní reprezentační sál prostupuje dvě poschodí a je vyzdoben velkým množství štukatérských prací a maleb, které, stejně jako v barokní kapli svatého Josefa, byly vytvořeny v polovině 17. století.
Zámek je obklopen anglickým parkem, jenž vznikl úpravou původní barokní zahrady ve dvacátých letech 18. století. Je zde umístěna řada soch zpodobňujících postavy řeckých bohů a bohyň.