Obec Sedlice leží ve výšce 512 m v okrese Strakonice asi 7 km jihovýchodně od Blatné.

V dřívějších dobách byla známa i pod jménem Sedlec. Patřila majitelům strakonického panství. Roku 1539 byla povýšena na městečko s vlastním znakem. Městem se stala v roce 1801.
Roku 1900 byla v Sedlici založena krajkářská škola, která připravovala dívky na výrobu krajek. Ta se stala v mnoha zdejších rodinách jediným zdrojem obživy. Ojedinělá škola s nadregionální působností fungovala až do konce 20. století.

Původně zde stávala tvrz, v jejíchž prostorách je dnes restaurace Na Velké. Renesanční zámeček se sgrafitovou výzdobou pochází ze 17. století.
U náměstí stojí na místě původního gotického kostela ze 14. století barokní kostel svatého Jakuba postavený v letech 1747 - 1752.

Okolí města je lesnaté (Sedlická obora) s četnými rybníky sloužícími rekreaci a chovu ryb.
V nedalekém lese Kamenici jsou velmi dobře dochované staroslovanské mohyly.