Obec leží v okrese Strakonice, asi 15 km severovýchodně od Horažďovic, ve lnářsko-blatenské rybničné kotlině ve výšce 510 m.

Historie obce zasahuje do první poloviny 14. století.
Významnou stavbou vsi je gotický kostel svatého Václava, přestavěný v 18. století barokně. Nedaleko kostela stojí novogotická hrobka rodiny Linekerů z období 1859 - 1860.
Ve vsi stojí původně středověká tvrz, která byla ve druhé polovině 16. století přestavěna renesančně a koncem 18. století byla upravena na sýpku.

V okolí Kadova je řada zajímavých geologických útvarů, které spojuje trasa asi 6 km dlouhé naučné stezky. Z kamenů je nejznámější viklan ležící na východním okraji vsi. Mezi zajímavé útvary patří i skalní skupina Čertův náramek.