Obec Kasejovice leží 11 km východně od Nepomuka v okrese Plzeň - Jih. Rozkládá se v Nepomucké vrchovině v nadmořské výšce 548 m.

Nejstarší zprávy o Kasejovicích pocházejí z roku 1264.

Dominantou vsi je raně gotický kostel svatého Jakuba, vystavěný koncem 13. století. Kolem roku 1750 byl chrám barokně upravován. K jednolodní stavbě přiléhá na jihozápadě hranolová věž. Na jižní straně je zachován gotický portál. Presbytář kostela je zaklenut křížovou klenbou.
Na náměstí stojí renesanční radnice s věží, dostavěná v roce 1694. Po několika požárech byla v roce 1868 přestavěna do současné podoby.
Silnou židovskou menšinu, téměř vyhlazenou za druhé světové války, dokládá existence synagógy. Vznikla v období pozdního baroka ve druhé polovině 18. století. Dnes je zde muzeum.
Památkou na židovskou komunitu je také poměrně rozlehlý židovský hřbitov na návrší v polích severně od Kasejovic (založený roku 1704). Je rozdělen do dvou částí - s náhrobky z leštěné skandinávské žuly pro bohatší a s typickými jednoduchými náhrobky těch chudších.

Asi 2 km severozápadně od městečka stojí nad léčivým pramenem barokní kaple svatého Vojtěcha z roku 1760, u níž byly v 19. století také malé lázně.
Asi 7 km jižně od Kasejovic je malá ves Chanovice se skanzenem lidových staveb pošumavské architektury.