Obec leží v okrese Klatovy na západním okraji Lnářsko-blatenské rybničné pánve asi 10 km severně od Horažďovic při silnici do Kasejovic v nadmořské výšce 590 m.

V Chanovicích stávala tvrz z počátku 15. století, na níž sídlil rytířský rod Chanovských z Dlouhé Vsi. Ve druhé polovině 18. století zde byl postaven kostel Pozdvižení svatého Kříže. Počátkem 19. století tehdejší majitelé tvrz přestavěli do podoby klasicistního zámku s rozsáhlým parkem anglického typu.

V roce 2005 byla část Chanovic vyhlášena vesnickou památkovou zónou. Její součástí je vedle staré části obce i skanzen lidových staveb, zámecký areál a rozhledna na návrší Chlum (605 m) v sousedství vsi.

V zámku jsou umístěny dvě muzejní expozice: Lidová řemesla Pošumaví a Galerie nositelů tradice lidových řemesel. Do jedné z bývalých zámeckých hospodářských budov je umístěno místní informační středisko.

Obcí a jejím blízkým okolím prochází trasa asi 4 km dlouhé nové naučné stezky Chanovice, jejíž zastavení nabízejí návštěvníkům bližší seznámení s Chanovicemi a okolní krajinou.