Trasa naučné stezky Boží kámen vede okolím Tažovic v okrese Strakonice (asi 10 km jihozápadně od Strakonic) v prostoru mezi Tažovicemi a Volenicemi.

Obsahově je stezka zaměřena hlavně na geologické a historické zajímavosti okolí Tažovic. Stranou jejího zájmu nezůstaly ani technické památky a přírodní zajímavosti.

Na 7 km dlouhé okružní trase s výchozím i cílovým místem v Tažovicích je umístěno 5 zastavení osazených informačními panely s popisem zajímavosti a s mapkou. Stezka je v terénu vyznačena žlutým čtverečkem s červeným písmenem T.
Je určena pěším návštěvníkům i cyklistům.

Zajímavosti na trase:
Boží kámen - přírodní památka (geologická zajímavost, nejsilnější energetické místo v jižních Čechách)
Tažovice - památná lípa, kamenný most svatého Jana Nepomuckého
Podlesí - vyhlídkové místo