Obec Čestice leží asi 6 km jihozápadním směrem od Volyně nad potokem Peklov v okrese Strakonice v nadmořské výšce 558 m.

Původní osada byla založena v první polovině 13. století při tvrzi Česticů. Nejstarší dochované zprávy o ní jsou z roku 1243. V roce 1908 byl obci přiznán statut městečka.

Česticím dominuje stavba kostela svatého Jana Křtitele. Původně románský chrám byl kolem třetí čtvrti 13. století raně goticky rozšířený o presbytář. Posledními úpravami prošel v první polovině 19. století. V okolí kostela jsou roztroušeny kaple křížové cesty. Bývaly původně dřevěné, z roku 1626, později však byly nahrazeny zděnými. Z té doby pochází také ústřední klasicistní kaple.

V Česticích stojí raně barokní zámek z druhé poloviny 17. století, koncem 18. a v první polovině 19. století upravovaný a rozšiřovaný.
Před zámkem stojí pozdně renesanční kašna ze 17. století.

Na návrší Kalvárie nad vsí je klasicistní kostelík Povýšení svatého Kříže z první poloviny 17. století. V sousedství stojí bývalá poustevna.

V nedaleké Doubravici (asi 2 km severovýchodně) stojí torzo bývalé tvrze.