Tvrz Doubravice stojí ve stejnojmenné vsi asi 5 km západně od Volyně.

Tvrz byla založena ve 14. století. Byla součástí majetku vladyků z Čestic. Počátkem 16. století byla spojenými vojsky Píseckých a Vodňanských vypálena. Obnovena již nebyla.
Původní gotickou tvrz tvořilo obytné stavení, hospodářské budovy a strážní a obytná věž. Do současné doby se dochovala dvoupatrová hranolová věž nad potokem Peklovem. Při věži jsou zbytky hradby.