Horské městečko Hartmanice leží v okrese Klatovy, asi 10 km jihozápadně od Sušice na horní Volšovce (levý přítok řeky Otavy), ve výšce 712 m nad mořem v CHKO Šumava při hranici Šumavského národního parku.

Hartmanice jsou nejstarší obcí tzv. vysoké Šumavy. Je známo, že již roku 1209 tu bývala celnice na Vintířově stezce. Ve středověku to byla hornická osada, kde se dolovalo zlato. Již počátkem 14. století byly městečkem s horními právy. Počátkem 17. století propůjčil císař Rudolf II. Hartmanicům vedle řady výsad souvisejících s hornictvím a jeho významem pro zemi i městský erb. Do třicetileté války byly Hartmanice českou obcí - za války však byly vypáleny a na mnoho let zpustly. Obnovu zaznamenala obec až ve druhé polovině 17. století. Pozůstatky štol na zlato jsou patrné v lese asi 3 km západně od obce.

Nejstarší památkou Hartmanic je pozdně gotický kostel svaté Kateřiny pocházející z 15. století. Jeho současná barokní podoba je výsledkem přestaveb provedených ve století osmnáctém. Kostel je jednolodní s hranolovou věží na západní straně.
Kašna na náměstíčku je z první poloviny 19. století.
Území bývalých dolů pod vrchem Hamižná je přístupné po naučné stezce se třinácti zastaveními.

Obec je dnes významným střediskem zimních sportů.

Nedaleko Hartmanic (asi 3 km jižně) leží na úbočí vrchu Březník poutní místo Dobrá Voda.

Hamižná hora
Strašínská jeskyně
osada Dobrá Voda
ves Annín
ves Rejštejn
ves Čeňkova Pila
město Sušice
městečko Kašperské Hory
hrad Kašperk