Město sirek, jak bývá Sušice nazývána, leží v údolí řeky Otavy nedaleko hranice Chráněné krajinné oblasti Šumava ve výšce 472 m nad mořem asi 32 km jihovýchodně od okresního města Klatovy.

Město vzniklo již v 8. století jako osada při rýžovišti zlata. Dávné osídlení připomínají pohřebiště na východním svahu vrchu Svatoboru (845 m). Ve 12. století bylo tehdy již městečko majetkem bavorských hrabat a k Čechám bylo trvale připojeno až ve 13. století. Záhy se stalo královským a bylo obehnáno hradbami. V období husitských válek stála Sušice na straně táboritů. Po bitvě na Bílé hoře byla značná část majetku města zkonfiskována. Zkázu města dokonal zhoubný požár v roce 1707, který zničil většinu starobylých památek ve městě.
Od roku 1838 se vyrábějí v Sušici zápalky. Dříve se jim říkalo sirky, protože do zápalné směsi, v níž byly hlavičky zápalek namáčeny, se vedle fosforu přidávala i síra.

Nejstarší sušickou památku představují objevené stopy chaty ze střední doby kamenné (asi 10.000 let př. n.l.). Je to vůbec první doklad osídlení Šumavy.

Nejstarší dochovanou částí města jsou zbytky gotických hradeb, vystavěných Janem Lucemburkým, z roku 1322. Jednou z nejstarších památek je gotický farní kostel svatého Václava pocházející z první poloviny 14. století. Jako sakristie byla při jeho stavbě použita původní kaple ze 13. století. Po již zmíněném požáru v roce 1707 byl přestavěn v barokním slohu.
Ve starém jádru města stojí renesanční radnice, přestavěná do současné podoby v roce 1850. Bývalý kapucínský klášter s kostelem svatého Felixe, který se nachází na předměstí, pochází z let 1654 - 1655.
Na kopci Stráž, tyčím se nad městem, je raně barokní kaple Anděla Strážce z let 1682 - 1683 s rozsáhlými ambity, které byly přistavěny v roce 1735.
Na sušickém náměstí je možné navštívit také Muzeum Šumavy. Jeho expozice připomínají historii Horního Pootaví, sirkařské a sklářské výroby na Sušicku. Je tu pamatováno i na dílo "spisovatele Šumavy" Karla Klostermanna, který několik let v Sušici žil. Budova muzea představuje pozoruhodnou ukázku městské architektury. Ukazuje, jak byl stavebně řešen měšťanský dům pozdní gotiky.

Hamižná hora
vrch Svatobor
Strašínská jeskyně
zřícenina hradu Rabí
hrad Velhartice
osada Rejštejn