V sousedství jižního okraje obce Hartmanice byl vybudován na úpatí Hamižné hory (854 m) Šumavský ochranářský koutek s 1,5 km dlouhou trasou naučné stezky.

Na třinácti zastaveních naučná stezka seznamuje návštěvníky s problematikou ochrany přírody, historií dobývání zlata i s historií Hartmanic. Hamižnou (ve významu chamtivou, lakotnou) nazvali horu havíři, kteří tady kdysi dobývali zlato, protože kutací práce zde byly velmi pracné a hora své poklady vydávala jen velmi nerada. K zajímavostem stezky patří zastavení u pozůstatků hartmanických dolů na zlato s mlecími kameny z mlýna na zlatonosnou rudu nebo šumavské pamětní prkno.
V ochranářském koutku je pro návštěvníky připraveno k večernímu táboráku ohniště. Vývěska u vstupu na stezku informuje o termínech akcí souvisejících s naučnou stezkou.

Hamižná hora je chráněna statutem přírodní rezervace.
Na jejích svazích směrem k Hartmanicům bylo zřízeno několik lyžařských vleků.

Na vrchol Hamižné nevedou značené stezky. Šumavský koutek je přístupný po zelené nebo po žluté značce z Hartmanic (obojí asi 1 km).