Ves Dobrá Voda leží asi 3 km jihozápadně od Hartmanic na hranicích NP Šumava v okrese Klatovy ve výšce 887 m nad mořem.

Původně zde býval jen kostelík, u kterého vznikla v 17. století vesnice, jež byla připojena koncem 18. století ke statku Prášily. Bývala nazývána také Březnice podle vrchu Březník, který se nad ní vypíná do výšky 1006 m (také jedna ze zemských obchodních stezek byla podle vsi nazývána Březnickou).

Nejvýznamnější památkou je kostel svatého Vintíře, který vznikl z původní kaple z přelomu 16. a 17. století. V roce 1754 byla kaple přestavěna na kostel a roku 1777 k ní přibyla i věž. Vnitřní zařízení kostela je barokní, socha svatého Vintíře pochází z 15. století. Na přelomu 20. a 21. století byl do kostela umístěn skleněný oltář. Plastika široká téměř 5 m a vysoká 3,5 m, jejíž jednotlivé části jsou spojeny nerezovou konstrukcí, váží okolo 7 tun.
Studánka se železitou vodou v sousedství kostela byla v minulosti považována za léčivou, místo začalo být označováno jako Dobrá Voda a původní název postupně zanikl.

Ve vsi je Židovské muzeum Dr. Šimona Adlera, zdejšího významného sklářského podnikatele a rabína, který zahynul v roce 1944 v nacistickém koncentračním táboře v Osvětimi. Vedle budovy muzea je Informační středisko NP Šumava.

V okolí Dobré Vody jsou pozůstatky několika důlních děl připomínající bývalou těžbu zlata.
Na úbočí Březníku je nad vsí kaplička svatého Vintíře na místě, kde údajně stávala jeho poustevna.