Druhý z umělých vodních toků na Třeboňsku, známý jako Zlatá stoka, byl vybudován v prostoru mezi TřeboníVeselím nad Lužnicí.

Kanál sloužící k napájení soustavy velkých rybníků na Třeboňsku (Opatovický, Svět, Káňov, Velký Tisý, Koclířov, Dvořiště, Záblatský, Bošilecký, Švarcenberk a Horusický) vybudoval v letech 1506 - 1520 známý rožmberský rybníkář Štěpánek Netolický.

Zlatá stoka je kanál dlouhý 48 km, široký 2 - 4 m a hluboký 1 - 1,5 m. Odbočuje z levého břehu Lužnice asi 12 km jihovýchodně od Třeboně, teče severním směrem a ústí zprava do Bukovského potoka pod Horusickým rybníkem asi 2 km jižně od Veselí nad Lužnicí.

Zlatá stoka při svém vzniku byla a dosud je významnou tepnou třeboňského rybničního hospodářství. Ve své době představovala mistrovské dílo vodního stavitelství a byla vůbec prvním významným umělým vodním tokem v Čechách.

Podél části Zlaté stoky vede trasa žluté turistické značky z Veselí nad LužnicíLomnici nad Lužnicí a na hranici CHKO Třeboňsko.