Město Lomnice nad Lužnicí leží v rybničnaté krajině Třeboňska 10 km severozápadně od Třeboně na řece Lužnici. Patří k okresu Jindřichův Hradec a má nadmořskou výšku 424 m.

Nejstarší zmínky o městě pocházejí z poloviny 13. století. Obec tehdy byla součástí majetku Oldřicha z Landštejna. V roce 1382 byla králem Václavem IV. Lomnice povýšena na město s právem budovat hradby. V období husitských válek bylo město svobodné, sídlil zde určitou dobu i Jan Roháč z Dubé. Po porážce husitů byla Lomnice dobyta Rožmberky a ti ji připojili k třeboňskému panství.

V obci stával původně gotický kostel svatého Jana Křtitele. Ten však dvakrát vyhořel, poprvé v roce 1358 a později ještě jednou v roce 1650. Nynější barokní podobu získal po přestavbách v 18. století.
Za radnicí stojí gotický kostel svatého Václava z roku 1359.

Z Lomnice pocházel český spisovatel a moralista přelomu 16. a 17. století Šimon Lomnický z Budče.

Okolím městečka a krajinou kolem rybníka Velký Lomnický prochází trasa naučné stezky Velký Lomnický.

rezervace Velký a Malý Tisý
Vlkovský písečný přesyp
město a zámek Třeboň
rybník Dvořiště
rybník Rožmberk
Zlatá stoka