Rozlohou třetí největší rybník v jižních Čechách se rozprostírá vlevo při silnici z Veselí nad Lužnicí do Českých Budějovic asi 3 km jihozápadně od Veselí nad Lužnicí. Po jeho hrázi vede silnice z Veselí do Třeboně. Jeho pojmenování je odvozeno od názvu obce Horusice ležící na jeho severním břehu.

Rybník založil známý rybníkář, předchůdce Jakuba Krčína, Štěpánek Netolický, roku 1512 na Bukovském potoce. Za 11 m vysokou a 730 m dlouhou zemní hrází se rozprostírá vodní plocha o výměře 415 ha. Rozloha území, ze kterého Horusický rybník sbírá vodu, činí 56 km čtverečních.

Na jihovýchodním okraji rybníka byla k ochraně rozsáhlého rašeliniště zřízena přírodní rezervace Ruda.