Cyklistická naučná stezka Okolo Třeboně vede krajinou mezi Třeboní, Starou Hlínou, Lutovou a Majdalenou v CHKO Třeboňsko.

Je zaměřena na seznámení s přírodními zajímavostmi Třeboňska. Názorně popisuje typické krajinné prvky (rybniční soustava, rašeliniště, lesní komplexy, zamokřené louky), včetně rostlinných a živočišných společenstev. Kromě toho upozorňuje i na výsledky činnosti člověka v oblasti, kterou její trasa prochází.

Trasa stezky začíná na hrázi rybníka Svět. Na jejím 39 km dlouhém okruhu, který vede po málo frekventovaných asfaltových silnicích, hrázích rybníků a lesních cestách, je umístěno celkem 22 zastavení osazených informačními panely. Stezka je obousměrná, návštěvníci ji mohou absolvovat v posloupnosti zastavení 1 - 22, nebo 22 - 1 (zastavení č. 22 je opět v Třeboni na záchytném parkovišti u Hradecké brány).
V terénu je použito značení pro naučné stezky (zelená "psaníčka"). Na jednotlivých panelech jsou orientační mapky, které návštěvníkům přibližují další směr cesty.

Zajímavosti na trase:
Zastavení č. 2 - třeboňské rybníkářství, Zlatá stoka
Zastavení č. 4 - třeboňská rašeliniště
Zastavení č. 9 - přirozené a uměle vytvořené vodní toky Třeboňska
Zastavení č. 12 - vývoj lidové architektury na Třeboňsku
Zastavení č. 16 - vodní kanál Nová řeka, fauna a flóra podél jejího toku
Zastavení č. 18 - LužniceStará řeka