Umělý kanál spojující LužniciNežárkou byl postaven jihozápadně od Jindřichova Hradce v prostoru mezi TřeboníStráží nad Nežárkou k regulaci přítoku vody z Lužnice do rybníka Rožmberka.

Vybudoval ho v letech 1585 - 1587 správce rožmberského panství Jakub Krčín z Jelčan. Stoka, jejímž účelem bylo - zejména při velkých vodách - odvádět část vody z Lužnice stranou tak, aby nedocházelo k přetěžování hráze nově budovaného rybníka Rožmberka, odbočuje z Lužnice asi 5 km pod obcí Majdalena přibližně 10 km jihovýchodně od Třeboně. Po celých 14 km své délky směřuje na sever a ústí do Nežárky asi 4 km západně od Stráže nad Nežárkou.

Nová řeka napájí několik rybníků v okolí Třeboně, ale svůj hlavní úkol - odvádění přebytečné vody z Lužnice do Nežárky - si ponechala a plní jej dodnes.

Asi polovinu toku Nové řeky zpřístupňuje trasa červené značky mezi obcemi Stříbřec (asi 6 km východně od Třeboně) a parkovištěm v lokalitě „U Soukupů“ (při silnici Třeboň - Suchdol nad Lužnicí, asi 6 km od Třeboně).