Přírodní rezervace Slepičí vršek (1,8 ha) leží asi 1 km severně od vsi Lužnice a asi 6 km severně od Třeboně.

Jedná se o písečný přesyp (dunu), který vznikl při toku řeky Lužnice na píscích naplavených řekou činností větru. Je společně s písečným přesypem u Vlkova jedinou ukázkou vátých písků v jižních Čechách.
Přesyp je chráněn jako přírodní rezervace. Rostlinný pokryv tvoří hlavně borovice a pískomilná květena.

Přístup k rezervaci umožňuje polní cesta ze vsi Lužnice (1 km).