Trasa naučné stezky Totalita rozděluje vede okolím městečka Borovany, které leží asi 16 km jihovýchodně od Českých Budějovic.

Je zaměřena zejména na historické události, které vedly k přerušení partnerských vztahů Čechů a Rakušanů, zvláště v souvislosti s nástupem fašismu v Evropě a poválečným vytvořením železné opony. Texty na informačních tabulích přibližují návštěvníkům i odraz historických procesů v mikroregionu a jeho reáliích.

Stezka je určena především pěším návštěvníkům, využívat ji mohou i cyklisté (ti nemohou odbočit k zastavení č. 5). Okružní trasa je asi 6 km dlouhá a je na ní umístěno 9 zastavení osazených informačními tabulemi. Výchozí i cílové místo je v sousedství autobusového nádraží v Borovanech. V terénu trasa stezky kopíruje značené turistické trasy, a je tedy vyznačena pásovými turistickými značkami (zelená, červená, žlutá).
Do naučného okruhu je začleněn i soukromý skanzen Muzeum železné opony.

Zajímavosti na trase:
Zastavení č. 1 - Staletí dobrého sousedství a spolupráce
Zastavení č. 3 - Opevnění proti nepříteli
Zastavení č. 4 - Lehké opevnění z doby před 2. světovou válkou
Zastavení č. 7 - O stavbě bunkru
Zastavení č. 9 - Od poválečných bariér ke společné Evropě (zastavení je umístěno u soukromého Muzea železné opony).