Městečko Borovany leží asi 15 km jihovýchodně od okresního města České Budějovice při říčce Stropnici v nadmořské výšce 522 m.

První zmínky o Borovanech pocházejí již z roku 1186. V roce 1455 tu založil Petr z Lindy augustiánský klášter s gotickým ambitem. Spolu s klášterem byl stavěn také chrám Navštívení Panny Marie. Kostel byl vybudován na místě starší stavby pocházející z první poloviny 14. století. Je v něm hodnotné zařízení a gotická socha Piety datovaná do druhé poloviny 15. století. Křížová chodba byla vystavěna ve třetí čtvrti 15. století. Kaple zvaná Škapulířová pochází z první poloviny 18. století, kdy byl celý kostel barokně upravován.
V roce 1631 byl klášter zrušen a jeho prelatura byla v druhé polovině 18. století přestavěna do zámecké podoby. Trojkřídlá jednopatrová budova s kašnou na nádvoří sloužila dlouho jako škola.
Barokní radnice na náměstí byla vystavěna v poslední čtvrti 17. století.
Pranýř pochází z roku 1656, obnovený byl roku 1739.

V okolí Borovan jsou bohatá naleziště křemeliny.
Borovany jsou výchozím i cílovým místem naučné stezky Totalita rozděluje, která prochází blízkým okolím.
Asi 2,5 km jihovýchodně od Borovan je za osadou Dvorec (asi 1 km jižně) malá zoologická zahrada.