Římov je významným jihočeským poutním místem. Nachází se asi 14 km jižně od Českých Budějovic na toku řeky Malše v nadmořské výšce 480 m. Jeho historie sahá sice až do 10. století, význam obce však vzrostl teprve s vybudováním křížové cesty ve druhé polovině 17. století.

První zmínky o vsi z roku 1383 hovoří o Horním Římově. V roce 1395 je již v Dolním Římově připomínána původní tvrz. Roku 1626 bylo panství darováno krumlovským jezuitům. V druhé polovině 17. století zde vzniklo na popud jezuity Jana Gurra poutní místo s loretánskou kaplí a křížovou cestou.

Poutní loretánská kaple byla postavená v Římově v letech 1648 - 1653 jako věrná kopie slavného Loreta v Itálii. Vznikla jako třetí na našem území (dříve ještě v Hájku a v Praze). Kolem lorety jsou ambity s bohatě malovanými stěnami a klenbami. V každém rohu kaple je oltář.
Krátce po stavbě kaple byl v Římově založen kostel svatého Ducha. Rotunda postavená v barokním slohu pochází z roku 1672.
V okolí kaple bylo vystavěno 25 barokních kapliček křížové cesty (tzv. Římovské pašije) s většinou dřevěnými sochami. Kapličky pocházejí z druhé poloviny 17. a z první čtvrtiny 18. století a jsou rozptýleny v okruhu 5 km. Jejich rozmístění v terénu odpovídá poloze tradiční křížové cesty v Jeruzalémě.

Nedaleko vsi byla na Malši vybudována přehradní nádrž zajišťující pitnou vodu pro České Budějovice a okolí.
Po trase křížové cesty vede okolím obce asi 6 km dlouhá okružní naučná stezka Křížová cesta v Římově.