Buškův hamr se nachází necelý 1 km jihozápadně od Trhových Svinů na toku Klenského (na středním toku též Dluhošťského, později Svinenského) potoka.

Hamr byl založen v roce 1870 v sousedství kostního mlýnu, který vyráběl z kostí potaš pro skláře a mydláře. Od přelomu 18. a 19. století sloužil hlavně k výrobě hospodářského nářadí a později se zde vyráběly i kolíky k cirkusovým stanům. Původně byly výrobky zhotovovány z kujného surového železa, později se zde zpracovával odpadový železniční materiál. Hamr fungoval až do roku 1950. Rekonstrukce do současné podoby proběhla v letech 1990 - 1995.

Buškův hamr je funkční technickou památkou. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, která uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. Součástí expozice je i kolekce originálního kovářského nářadí.
V bývalé obytné části je umístěna výstava lidového nábytku z Doudlebska s ukázkami keramiky, podmaleb na skle a dobového zařízení z přelomu 18. a 19. století.

Přístup k Buškovu hamru umožňuje trasa naučné stezky Trhosvinensko nebo značená cesta z autobusového nádraží v Trhových Svinech (asi 1 km). Autem je možné dojet na parkoviště nedaleko hamru po silnici z Trhových Svinů směrem na Ločenici.