Trasa naučné stezky Cesta kolem Světa prochází krajinou v těsném sousedství města Třeboně a tvoří uzavřený okruh okolo rybníka Svět.

Stezka je zaměřena na bližší seznámení s krajinou Třeboňska jako výsledkem dlouholetého soužití člověka s přírodou, na historií rybníkářství a lázeňství, lidovou architekturu i přírodní společenstva této oblasti.

Trasa 12 km dlouhé stezky je určena především pěším návštěvníkům, využívat ji však mohou i cyklisté (s určitým omezením v místech, kde je nutno kolo vést). Stezka je okružní s možností několika vstupů na její trasu.
První z celkového počtu 16 zastavení osazených informačními tabulemi je umístěno u hotelu Bohemia-Regent na okraji lázeňského parku lázní Aurora. Poslední zastavení je na hrázi rybníka Svět u Šustova pomníku.
V terénu je použito značení pro naučné stezky (zelenobílá ochranářská "psaníčka"). Stezka vede po polních a lesních cestách. Pro odpočinek návštěvníků jsou určeny dva přístřešky a několik odpočinkových míst se stolky a lavičkami. Na trase jsou vymezena i dvě místa, na kterých si návštěvníci mohou rozdělat oheň.

Zajímavosti na trase:
Zastavení č. 2 - Lázeňský park (historie a současnost lázeňství v Třeboni)
Zastavení č. 5 - Vimperky 1 (základní typy rašelinišť, fauna a flóra rašelinišť)
Zastavení č. 8 - Rybník Dolní Zlatník (výstavba rybníků, typy výpustních zařízení, chov ryb)
Zastavení č. 10 - Spolský mlýn (historie a současnost, niva Spolského potoka)
Zastavení č. 13 - Cirkvičný rybník (ekosystém vodní nádrže, potravní vztahy, vodní ptactvo)
Zastavení č. 14 - Schwarzenberská hrobka (historie kostela svatého JiljíSchwarzenberské hrobky)
Zastavení č. 15 - U svatého Vojtěcha (základní údaje o rybnících Svět a Opatovický, Zlatá stoka)
Zastavení č. 16 - Šustův pomník (významní rybníkáři Třeboňska)