Nové pohřebiště rodu Schwarzenbergů, dvoupodlažní budova s monumentální schodišťovou rampou a s předsunutou věží, bylo vystavěno v novogotickém slohu v letech 1875 - 1877. Hrobku slavnostně vysvětil bratr knížete Jana Adolfa II., pražský arcibiskup Bedřich Schwarzenberg 29. července 1877. Jsou v ní uloženy sarkofágy s ostatky členů krumlovsko-hlubocké větve rodu Schwarzenbergů.