Trasa naučné stezky Paměti Slepičích hor prochází krajinou na rozhraní okresů České Budějovice a Český Krumlov v prostoru mezi Trhovými SvinyBenešovem nad Černou.

Seznamuje návštěvníky s vlastivědnými zajímavostmi Slepičích hor. Je jedním z dílů volné trilogie vyprávění o životě lidí v česko-rakouském pohraničí (naučné stezky Paměti Novohradska, Paměti Slepičích hor a Paměti Vitorazska).

Stezka je určena především cyklistům. Nejdelší varianta naučného okruhu měří 54 km a spojuje 17 zastavení osazených informačními panely, které přibližují historii jednotlivých míst. Jednotlivé panely nejsou číslovány, a proto může být směr postupu po cyklotrase libovolný. Vstup na stezku je tedy možný v kterémkoliv místě okruhu. Východiskem zpravidla bývá město Trhové Sviny, městečko Benešov nad Černou, obec Besednice nebo opevněná ves Žumberk. Stezka vede většinou po zpevněných komunikacích s asfaltovým povrchem. V terénu je vyznačena tabulkami s logem stezky a zeleným kolečkem v šipce nastříkaným na stromech.

Zajímavosti na trase:
Benešov nad Černou - kostel svatého Jakuba Většího, NS Brána do Novohradských hor
Děkanské Skaliny - v sousedství zřícenina hradu Sokolčí
Soběnovská přehrada - jedna z nejstarších hydroelektráren na území ČR
Trhové Sviny - památník Emila Háchy, kostel Nanebevzetí Panny Marie, NS Trhosvinensko
Žumberk - opevněná vesnice, v tvrzi muzeum lidového nábytku