Městečko Benešov nad Černou se nachází na severozápadním úpatí Novohradských hor. Leží v okrese Český Krumlov asi 10 km východně od Kaplice na říčce Černé v nadmořské výšce 661 m.

Benešov nad Černou byl založen ve druhé polovině 13. století Benešem z Michalovic. První písemné zmínky o něm však pocházejí až z roku 1332. V roce 1337 přešel do majetku Rožmberků a byl připojen k novohradskému panství. V roce 1383 se stal městečkem a v roce 1881 (někdy uváděno 1879) byl povýšen na město. Tehdy byl pojmenován na Německý Benešov. Jméno mu zůstalo až do roku 1945, kdy bylo přízvisko Německý z názvu odstraněno.

Renesanční benešovská radnice vznikla přestavbou původního pivovaru v roce 1594. V pozdější době byla ještě empírově upravena.
Původně gotický kostel svatého Jakuba Většího vznikl počátkem 14. století rozšířením původní kaple, ve století sedmnáctém byl barokizován.

Městečkem a jeho okolím prochází trasa naučné stezky Brána do Novohradských hor a vede tudy i naučná cyklostezka Paměti Slepičích hor.