Trasa naučné cyklistické stezky Paměti Vitorazska vede krajinou na pomezí České republiky a Rakouska na rozhraní okresů České Budějovice a Jindřichův Hradec v prostoru ohraničeném zhruba spojnicí míst Nové Hrady, Suchdol nad Lužnicí, České Velenice.

Historicko-naučná stezka je zaměřena na seznámení s historií života v česko-rakouském pohraničí. Je součástí volné trilogie naučných cyklostezek Paměti Novohradska, Paměti Slepičích hor a Paměti Vitorazska.

V maximální variantě, která zasahuje i na území sousedního Rakouska, je trasa stezky dlouhá 89 km a spojuje 29 zastávek osazených informačními panely, jež návštěvníkům přibližují historii jednotlivých míst. Vzhledem k celkové délce lze stezku rozdělit na několik kratších okruhů, nebo ji absolvovat po částech. Informační panely nejsou číslovány, takže vstup je možný v kterémkoliv místě. Jako výchozí místa se nabízejí města Nové Hrady, České Velenice nebo Suchdol nad Lužnicí. V terénu je trasa vyznačena tabulkami s logem stezky a nástřikem modrého kolečka v šipce na stromech při silnicích.