Táborský zdravotně naučný okruh byl poprvé vyznačen již v roce 1978 a původně byl pojat jako vycházková trasa se zdravotním aspektem. Od svého vzniku prošel několika změnami. Jeho trasa byla upravena tak, aby vedl okolo významných památek, které mají své popisy. Tak se stal z vycházkového zdravotního okruhu okruh zdravotně naučný.

Je zaměřen především na seznámení s historickými památkami, ale i přírodními a architektonickými zajímavostmi města Tábora.

Asi 4,5 km dlouhý okruh je ve městě i v terénu vyznačen místním značením (tzv. ochranářská "psaníčka"). Výchozím místem stezky je Žižkovo náměstí s řadou historických památek.
Na trase je 32 zastavení umístěných většinou u tabulí přibližujících historii jednotlivých míst.
Okruh je určen pěším návštěvníkům.

Zajímavosti na trase:
Vodopád - na výpusti z rybníka Jordán
Granátová skála - přírodní památka s výskytem českých granátů
Eleonora - kaplička nad pramenem údajně léčivé vody
Holečkovy sady - park z roku 1832 s řadou cizokrajných stromů
Augustiniánský klášter s barokním kostelem Narození Panny Marie
Bechyňská brána a věž hradu Kotnova
Kostel svatého Filipa a Jakuba - bývalý hřbitov, dnes pietní park s židovským památníkem