Obec Chotoviny leží 7 km severně od okresního města Tábora v nadmořské výšce 555 m.

O historii vsi se nedochovalo mnoho informací. Základ dnešní obci dala původně vladyčí osada, k níž byla později přistavěna tvrz. Začátkem 15. století ves patřila pánům z Nechvalic. Posledními vlastníky byli Rožmberkové.

Na místě tvrze byl v letech 1770 - 1780 postaven trojkřídlý barokní zámek s polygonální věží. Pseudorenesančně upravené průčelí zámku pochází ze sedmdesátých let 19. století. V okolním parku okolo zámku rostou staleté duby.
Výraznou krajinnou dominantou je původně gotický kostel svatého Petra a Pavla na návrší nad obcí. Byl založen v období kolem roku 1380 a v průběhu staletí byl ještě mnohokrát přestavován. Barokní podoba je výsledkem úprav provedených koncem 18. století. K jeho sakristii přiléhá empírová hrobka postavená v roce 1815 v podobě dórského chrámu. V blízkosti chrámu stojí kaple, u níž je studánka s údajně léčivou vodou - v 19. století sem směřovala četná procesí.
Od kostela je krásný rozhled na Táborsko.