Udržovaná zřícenina gotického Kozího hrádku leží asi 5 km jihovýchodně od města Tábora v nadmořské výšce asi 400 m. Hrad stál na nevysokém ostrohu na levém břehu Kozského potoka.

Poprvé je Kozí hrádek připomínán roku 1377. V letech 1412 - 1414 proslul pobytem Mistra Jana Husa, který se zde věnoval kazatelské činnosti a psaní. Od poloviny 15. století hrádek pustl, za pravděpodobné datum zkázy se považuje rok 1438, kdy vyhořel nebo byl pobořen. Od 17. do 19. století, kdy patřila zřícenina městu Táboru, sloužila jako zdroj stavebního materiálu. V první polovině 20. století byl Kozí hrádek odborně prozkoumán a zakonzervován, v 70. letech pak znovu prozkoumán a proběhly opravné práce na zbytku zdiva, takže dnes je zřícenina v dobrém stavu. Z původní stavby se zachoval zejména zbytek zdiva obytného paláce, který tvořil jádro hradu.

Zřícenina je dostupná po silnici z Tábora směrem na Chýnov a dále po odbočce směrem na obec Turovec. Je možné k ní také dojít po červené turistické značce ze Sezimova Ústí (asi 3 km) nebo po zelené značce z Plané nad Lužnicí (5 km) nebo z parkoviště u Knížecího rybníka (při silnici Tábor - Chýnov; asi 4 km).