Lesnická naučná stezka prochází Píseckými horami v těsném sousedství města Písku.

Je zaměřena přírodovědně s převažujícím lesnickým pohledem na les a jeho využití. Informační tabulky seznamují návštěvníky s lesními dřevinami, jejich přírodními podmínkami i využitím dřevní hmoty.

Výchozí místo stezky je u lokality Vohybal na východním okraji Písku, cílové zastavení je v blízkosti chaty V Živci.
Asi 2,5 km dlouhá trasa stezky je v terénu vyznačena místním značením - žlutým trojúhelníkem na sloupcích s informačními tabulkami. Na 25 zastaveních osazených tabulkami s popisem konkrétního jevu se návštěvníci mají možnost seznámit s lesními dřevinami a jejich významem pro les i pro hospodářství.
Stezku lze absolvovat i v obráceném sledu zastavení. Kromě informačních tabulek je na její trase v sousedství mufloní obůrky i odpočinkový přístřešek. Stezka je určena výhradně pěším návštěvníkům.

Zajímavosti na trase:
Všechna zastavení jsou věnována lesním stromům, seznámení s jejich životními podmínkami, vývojovými stadii, s jejich významem a využitím dřevní hmoty. Na informačních tabulkách jsou uvedeny základní charakteristiky jednotlivých dřevin.